Jak zabezpieczyć budynek podczas wyburzania komina?

Wyburzanie komina to proces wymagający nie tylko stosownych umiejętności, ale i wdrożenia odpowiednich działań z zakresu bezpieczeństwa. Samo wyburzanie (rozbiórka) może być wykonana kilkoma metodami, takimi jak m.in. ręczna rozbiórka metodami alpinistycznymi, rozbiórka z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu umieszczonego na koparkach, metoda wyburzeniowa. W każdym przypadku niezbędne jest stosowne zabezpieczenie zarówno budynku, jak i terenu wokół niego. Więcej na ten temat dowiesz się, czytając dalszą część naszego wpisu.

 

Przygotowanie do wyburzenia komina

komin z cegłyPrzygotowanie do wyburzenia komina to bardzo ważny etap, którego nie można pominąć w przypadku prac z tego zakresu. To wtedy właśnie dobiera się odpowiednią metodę realizacji działań, a także dobiera się odpowiednie rozwiązania z zakresu zabezpieczenia budynku. Konieczne jest więc szczegółowe zapoznanie się z warunkami terenowymi wokół komina, z przebiegiem instalacji podziemnych i naziemnych, rodzajem i stanem technicznym budynku oraz innych obiektów znajdujących się w sąsiedztwie, a także stanem technicznym samego komina. Należy sprawdzić, czy na danym terenie jest wystarczająco dużo miejsca na położenie komina oraz jaki kierunek jego upadku będzie optymalny. Konieczne jest określenie, jak przebiegają granice działek i kto jest właścicielem sąsiednich nieruchomości (zalecane jest powiadomienie o prowadzonych pracach). Trzeba też upewnić się, czy upadek komina nie spowoduje zniszczeń nawierzchni, zieleni, instalacji uzbrojenia, dróg itp. Dopiero po zapoznaniu się z sytuacją terenową można przejść do planowania wyburzenia komina.

 

Zabezpieczenie budynku a wyburzanie komina

Kluczowe znaczenie ma wybór optymalnej metody wyburzenia komina, która wiąże się z możliwie jak najmniejszym ryzykiem wystąpienia ewentualnych zagrożeń, w tym uszkodzeń budynku. Istotny jest też dobór stosownych zabezpieczeń. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy oznakować teren rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP dla tego typu robót. W większości przypadków prace realizowane są przy pomocy dźwigu i podnośnika koszowego. Segmenty komina demontowane są etapowo (rozdzielane przy pomocy szlifierki kątowej) z podnośnika koszowego, a następnie transportowane na ziemię, gdzie odbywa się ich składowanie w specjalnych kontenerach na gruz. Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych przez zrzut bezpośredni — należy stosować specjalistyczny dźwig.

Zobacz również: Remont komina. Jakich błędów się wystrzegać?