czyszczenie kominaKiedy należy wykonać przegląd przewodów kominowych?

Regularne przeglądy przewodów kominowych są istotne przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Jest to również warunek konieczny dla prawidłowego działania systemu kominowego, który musi mieć zapewnioną odpowiednią cyrkulację powietrza i odprowadzanie szkodliwych substancji (m.in. dwutlenek węgla). Z naszego wpisu dowiesz się, kiedy należy wykonać przegląd przewodów kominowych i jak wyglądają usługi z tego zakresu.


Jak często należy wykonywać przeglądy przewodów kominowych?

Konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów przewodów kominowych wynika nie tylko ze zdrowego rozsądku, ale i obowiązujących przepisów prawnych. Zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo budowlane właściciele i zarządcy nieruchomości zobligowani są do przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, które powinny odbywać się przynajmniej raz do roku. Jeżeli nieruchomość ogrzewana jest paliwem stałym (np. węglem), wówczas czyszczenie przewodów powinno odbywać się nawet cztery razy do roku. Nieco rzadziej, bo 2 razy do roku, trzeba czyścić nieruchomości ogrzewane paliwem ciekłym (np. olej opałowy).

Przeglądy przewodów kominowych powinny być wykonywane przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. To najlepszy sposób na to, aby skutecznie przeciwdziałać ewentualnym problemom, takim jak np. parujące okna czy grzyb na ścianach. Jeśli w budynku już pojawiły się tego typu objawy wskazujące na nieprawidłową cyrkulację powietrza, należy niezwłocznie skorzystać z usług kominiarza.


Jak wygląda przegląd przewodów kominowych?

Przede wszystkim podkreślić należy, że przeglądy przewodów kominowych mogą być wykonane wyłącznie przez osoby z uprawnieniami mistrza kominiarskiego oraz budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Przegląd to proces złożony, który bynajmniej nie ogranicza się wyłącznie do zajrzenia w głąb komina. Konieczne jest wykonanie badań technicznych przewodów, zarówno tych do odprowadzania dymu, jak i wentylacji. Sprawdzana jest szczelność i drożność komina. Kominiarz czyści i udrażnia przewodu kominowe. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości wdrażane są odpowiednie działania niezbędne do ich wyeliminowania, np. stosowne naprawy. Po przeglądzie wystawiany jest protokół kominiarski, który powinien być podpisany zarówno przez kominiarza, jak i właściciela czy zarządcy budynku.

Zobacz również: Jak zabezpieczyć budynek podczas wyburzania komina?