kominiarz zagląda do kominaNa czym polega inspekcja przewodów kominowych?

Głównym celem obowiązkowej inspekcji przewodów kominowych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom domu. Jest to również ważny element, brany pod uwagę przez firmy ubezpieczeniowe w przypadku zaistnienia tzw. szkody kominowej. Na czym polega inspekcja przewodów kominowych i co ile należy ją przeprowadzać?

 

Przegląd kominiarski – co warto wiedzieć?

Właściciele lub zarządcy nieruchomości mają obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych. Mówi o tym ustawa z 1994 roku o prawie budowlanym. Przeglądy kominiarskie należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku. Jeśli budynek jest ogrzewany paliwem stałym, np. węglem – czyszczenie przewodów kominowych powinno odbywać się 4 razy w roku. W przypadku nieruchomości ogrzewanych paliwem ciekłym, np. olejem opałowym, przegląd powinien odbywać się 2 razy w roku.

Należy jednak pamiętać, że przegląd i czyszczenie kominów jest nie tylko kwestią przepisów, ale przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców. Uwalniana z paliwa smoła osadza się na ścianach komina i paruje pod wpływem wysokiej temperatury. Powoduje to wytwarzanie łatwopalnych oparów, co zwiększa ryzyko pożaru.

 

Inspekcja przewodów kominowych – jak wygląda?

Przegląd kominiarski jest procesem złożonym. Na początku kominiarz wchodzi na dach budynku, aby oczyścić przewody kominowe, a następnie za pomocą specjalnych narzędzi sprawdza ich szczelność i drożność. Ocenia również stan górnej części komina, która jest najbardziej narażona na uszkodzenia. Kontroli kominiarza podlegają także przewody wentylacyjne oraz przyłączenia do urządzeń grzewczych. Jeśli wykryje on jakiekolwiek nieprawidłowości, przedstawia działania, jakie należy podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom budynku. Na zakończenie zarówno kominiarz, jak i właściciel lub zarządca nieruchomości powinni podpisać protokół z przeglądu.

Należy podkreślić, że inspekcja przewodów kominowych musi być przeprowadzona przez osobę, która posiada tytuł mistrza kominiarskiego oraz odpowiednie uprawnienia budowlane. Warto również wspomnieć, że za brak przeprowadzenia kontroli kominiarskiej grozi mandat w wysokości do 500 zł. Co więcej – brak dokumentu potwierdzającego obowiązkowy przegląd kominiarski może skutkować odrzuceniem przez firmę ubezpieczeniową wniosku o wypłatę odszkodowania, np. z tytułu pożaru.

Zobacz również: Kiedy należy wykonać przegląd przewodów kominowych?